Søg
Close this search box.

Persondatabehandling

For os er ansvarlig omgang med dine personoplysninger vigtig. Nedenfor kan du læse hvordan vi behandler personoplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

I forbindelse med driften af tegnestuen kan vi indsamle og behandle en række personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 
Personoplysninger vi behandler

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Virksomheden behandler i udgangspunktet kun almindelige (ikke-følsomme) oplysninger om dig, såsom dit navn, din e-mail adresse-mailadresse, dit telefonnummer, din arbejds- eller private adresse, samt andre offentligt tilgængelige informationer om dig.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig som oplysninger om helbred og religion, eller oplysninger om strafbare forhold. Hvis der i specifikke projekter vil blive behandlet følsomme oplysninger, vil du blive særskilt oplyst om dette.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at overholde love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af TSO STUDIO eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede.

Vi kan videregive dit navn og e-mailadresse til samarbejdspartnere, der udfører opgaver for os vedrørende vores specialistrådgivning. I så fald vil vi altid spørge dig først.

 
Dataintegritet og -sikkerhed

Dine Personoplysninger opbevares ikke længere end det er nødvendigt. Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i op til tre måneder, hvorefter dine oplysninger slettes. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende os en e-mail. Se mere www.datatilsynet.dk.