Toiletbygning_mindeparken
Toiletbygningen i Mindeparken er blevet opdateret, så den i dag er handicapvenlig og har et lavt energiforbrug.

Toiletbygning i Mindeparken

I samarbejde med Aarhus Kommune har TSO Studio udviklet en moderne og energivenlig toiletbygning, der er specialdesignet til byrum og grønne rekreative områder.
Opført:
2012-2013
Bygherre:
Aarhus Kommune
Økonomi:
350.000 kr.
Totalentreprenør:
Hustømrerne A/S
Samarbejdspartner:
Domo Arkitekt- og Ingeniør virksomhed ApS

Handicapvenlige faciliteter

Behovet for at servicere borgere med nye og bedre offentlige toiletfaciliteter er steget markant de seneste år. Derfor er der udviklet en serie af moderne og velindrettede toiletbygninger i tre forskellige størrelser. Bygningens enkle udtryk, form og materialevalg giver en rolig og afbalanceret modvægt til omgivelserne.

Bygningen er opført i bæredygtige materialer, en let konstruktion med træbeklædning på alle facader og med miljørigtig isolering. Træet til facadebeklædning er varmebehandlet ud fra miljøhensyn. Bygningen har lave driftsomkostninger og er udstyret med genveksanlæg, der genvinder den varme, der er i bygningen og bygningens lys styres med automatisk tænd- og slukfunktion.

Toiletbygningen i Mindeparken nedenfor Marselisborg Slot modtog Aarhus Kommunes Tilgængelighedspulje på 350.000 kr. Puljen tildeles til projekter, som forbedrer den fysiske, psykiske eller kommunikative tilgængelighed for personer med handicap. Kriterier for prioriteringen er projekter med løsninger, som er nyskabende, skaber robuste helhedsløsninger og som kan vise det gode eksempel med løsninger, som ligger ud over kravene i bygningsreglementet prioriteres.
Toiletbygning_mindeparken

Galleri