Skjoldhøjkilen_aarhus
Legepladser, picknikhuse, trædebroer og opholdspladser til Skjoldhøjkolen ved Branbrand.

Grønne åndehuller i Skjoldhøjkilen

Formålet med etableringen af de rekreative anlæg er igangsat for at understøtte de mange ideer for området. Den samlede plan for anlæggene vil bidrage til at skabe et udflugtsmål af høj kvalitet i de vestlige bydele af Århus.
Opført:
2008-2009
Bygherre:
Aarhus Kommune
Økonomi:
2 mio. kr.
Totalentreprenør:
Brdr. Møller A/S
Samarbejdspartner:
Aarhus Vand, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø, Naturstyrelsen

Naturformidling og motion som skjult motiv

Skjoldhøjkilen rækker ind i 2 lokalområder i Brabrand og True, hvor der er et underskud af legepladser. Udflugtslegepladsen anlægges som baser, i et samlet forløb gennem Skjoldhøjkilen. Baserne til legeaktiviteter udformes som temalegepladser for motion og naturformidling. Baserne er offentlige tilgængelige og kan bruges af alle, såvel uformelt som i forbindelse med undervisning eller arrangementer. Adgang til baserne fra de omkringliggende bykvarterer Gellerup Parken mod syd og Trige mod nord, sker af eksisterende stier.
Legepladsens baser indrettes af robuste materialer og indeholder gode rammer for et udendørs mødested med tilbud om motoriske udfordringer. Kombinerede legeredskaber i det spændende og varierede landskab bidrager med flere, større og udfordrende legemuligheder på legebaserne. Lege og aktivitetsbaserne forbindes på samme måde af det eksisterende og delvist nyanlagte stinet med pladser, hvor der er mulighed for IT opkobling.
I samarbejde med Idrætssamvirket har der været borgerhøringer og ideerne fra borgere er samlet i ”Hasle Bakker” Idé katalog Bedre byrum – Bedre integration – bedre friluftsliv” fra april 2007. I forbindelse med udformningen af udflugtslegepladsen har der været inviteret til borgerorientering med arrangeret gåtur i landskabet, hvor kommende projekter blev præsenteret.
Skjoldhøjkilen_aarhus_3

Galleri